Tilsynsrapport

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med det enkelte dagtilbud. Indholdet i dagtilbuddene skal leve op til de mål og rammer, der er beskrevet i dagtilbudsloven.
I Aabenraa kommune forestås de årlige tilsyn af pædagogiske konsulenter og består af både uanmeldte og anmeldte tilsyn.
 
 
 
 
 
 
Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754