Aktiviteter

I Kongehøjens Børnehave har vi dagligt gang i mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan være udsprunget af leg og børnenes egne ideer, men der er også de mere fastlagte og voksenstyrede aktiviteter. De daglige aktiviteter planlægges med udgangspunkt i lovbestemte læreplaner kombineret med børnenes behov og interesser.

Med en beliggenhed nær skov og strand er det helt naturligt for os at have særlig fokus på ude liv. En stor del af vores aktiviteter og hverdag foregår udendørs – både i institutionen og i nærmiljøet. Vi har i perioder en naturvejleder tilknyttet, der sammen med de ansatte skaber nogle spændende, udfordrende og lærerige aktiviteter for børnene.

Vi har meget fokus på motorik/bevægelse. Aktiviteter i forbindelse med motorik/bevægelse foregår hele året både ude og inde. Det, at vi har en hal til rådighed, giver os nogle ganske særlige muligheder. Udover motoriske udfoldelser i hallen, på legepladsen og i skoven, sørger vi for at benytte de sportsfaciliteter, der er i lokalområdet f.eks. stadion og svømmehallen. 

Vi arbejder meget med børns sproglige udvikling og planlægger dagligt aktiviteter, hvor børnene bliver udfordret på det sproglige plan. Vi holder os ajour i forhold til det sidste nye indenfor børns sprogudvikling for derigennem at give børnene de bedste udviklingsbetingelser. Bl.a. arbejder vi med ”sprogpakken”, hvis overordnede formål er at styrke børns sproglige udvikling og sprogtilegnelse. I forhold til de tosprogede børn yder vi særlig sprogstimulering ofte i samarbejde med kommunens integrationsteam.

Legen fylder rigtig meget i vores hverdag. Det er igennem legen at barnet lærer sig selv og sine omgivelser at kende og det er igennem legen at særligt personlige og sociale kompetencer udvikles. Derfor er det vigtigt at børnene har tid, rum og plads til leg.

I Kongehøjens Børnehave har vi skabt nogle traditioner, som er med til at kendetegne børnehaven. Der vil være aktiviteter / traditioner som alene er for børnene i Kongehøjens Børnehave. Udover det vil der være årlige arrangementer som forældre, søskende og bedste-/oldeforældre kan deltage i. Traditionerne kan være i forbindelse med højtider som jul og påske men også årlige tilbagevende begivenheder som fastelavnsfest, arbejdsdag for hele familien, Fjollemarked, idrætsdag på stadion, motionsløb i skoven, bedsteforældredage, MGP, koloni med overnatning for de ældste, udsparkningsfest og meget mere.

 
 
 
 
 
Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754