Forældresamarbejde

For at kunne give barnet den bedst mulige hverdag, trivsel og udvikling er det vigtig, at forældre og personale har et godt samarbejde. Derfor lægger vi stor vægt på et åbent og ærligt samarbejde. Vi skal lytte til hinanden og sammen opbygge en gensidig tillid så vi kan fremføre de væsentlige forhold, der har med barnets trivsel at gøre.

Forældre har til enhver tid mulighed for at rette henvendelse til personalet omkring barnets udvikling, trivsel eller evt. bekymringer ligesom vi vil gå i dialog med forældre, hvis vi har noget på hjertet. 

Når barnet starter i børnehaven vil det få tilknyttet en primærpædagog, hvilket kan være trygt for både barnet og forældrene. Både barn og forældre ved hvem de skal henvende sig til, hvis der er noget, de er i tvivl om. Det vil være primærpædagogens opgave at have det overordnede overblik over barnets udvikling samt have ansvar for at barnet bliver stimuleret og understøttet i den rigtige retning. Det vil også være primærpædagogen som afholder forældresamtaler.

Nye børn og forældre bliver inviteret til en besøgsdag i børnehaven, hvor vi får en dialog om børnehavens hverdag. Vi får talt om gensidige forventninger og I får mulighed for at hilse på institutionens personale.

Ved at forældrene viser deres interesse og deltager i det, der foregår i børnehaven, uanset om det er små hverdagsting eller i forbindelse med større arrangementer, så mærker barnet, at der er et sammenhold og en gensidig forståelse imellem de voksne, der omgiver det i dagligdagen. Dette er med til at skabe tryghed i barnets hverdag.

 
 
Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754