Bestyrelse

Kongehøjens Børnehave er en selvejende institution, som har driftsaftale med Aabenraa Kommune. Dvs. at vi arbejder under de gældende politikker i Aabenraa Kommune, og at vi er en del af Aabenraa Kommunes vifte af dagtilbud.

Bestyrelsen er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed og den er den øverste myndighed i institutionen og ansvarlig for institutionens drift.

Bestyrelsen i en selvejende institution har mere ansvar og større beføjelser end bestyrelser i kommunale institutioner.

Som bestyrelsesmedlem har man også brug for at kunne komme i sit barns institution som forældre på lige fod med andre forældre. Derfor udøver bestyrelsen kun sin virksomhed i bestyrelsesmøderne og ikke som enkelt person.

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at:

  • være bindeled mellem forældre og institution
  • være med ved ansættelse af personale
  • være med til at udarbejde principper for institutionen
  • have det overordnede ansvar for at det budget som kommunen har tildelt institutionen overholdes
  • medvirke ved drøftelse af det pædagogiske værdigrundlag
  • medvirke ved større arrangementer i institutionen

I Kongehøjens Børnehave afholder vi ca. 8 møder årligt. I september/oktober afholdes der valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesformand og næstformand

Formand Næstformand
Channette Johannsen
Mobil: 28292900
Mail: channette@johannsen.nu

Morten Heldt
Mobil: 20957538
Mail: heldt17@yahoo.dk       
 
 

Resten af bestyrelsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Nikolaj Lyst
Mobil: 40856440
Mail: lyst1991@live.dk

Michael Smedt
Mobil: 53654506
Mail: michaelsmedt@gmail.com

Per Kjeldbjerg Hansen
Mobil: 60241953
Mail: hello5_8@msn.com

 

Suppleanter

Christina Langelund 

Olga Voloshyna                                                                                                                                                                                                   

Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754