Bestyrelse

Kongehøjens Børnehave er en selvejende institution, som har driftsaftale med Aabenraa Kommune. Dvs. at vi arbejder under de gældende politikker i Aabenraa Kommune, og at vi er en del af Aabenraa Kommunes vifte af dagtilbud.

Bestyrelsen er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed og den er den øverste myndighed i institutionen og ansvarlig for institutionens drift.

Bestyrelsen i en selvejende institution har mere ansvar og større beføjelser end bestyrelser i kommunale institutioner.

Som bestyrelsesmedlem har man også brug for at kunne komme i sit barns institution som forældre på lige fod med andre forældre. Derfor udøver bestyrelsen kun sin virksomhed i bestyrelsesmøderne og ikke som enkelt person.

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at:

  • være bindeled mellem forældre og institution
  • være med ved ansættelse af personale
  • være med til at udarbejde principper for institutionen
  • have det overordnede ansvar for at det budget som kommunen har tildelt institutionen overholdes
  • medvirke ved drøftelse af det pædagogiske værdigrundlag
  • medvirke ved større arrangementer i institutionen

I Kongehøjens Børnehave afholder vi ca. 8 møder årligt. I september/oktober afholdes der valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesformand og næstformand

Formand Næstformand
Channette L.B. Johannsen
Mobil: 20890073
Mail: channette@johannsen.nu

Lasse Brüning
Mobil: 30228691
Mail: lbru@aabenraa.dk
 
 

Resten af bestyrelsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Joan Møller
Mobil: 23927523
Mail: jumse88@gmail.com

Nanna F. Nielsen
Mobil: 27630814
Mail: nanna-62@hotmail.com

Didde E. Nissen
Mobil: 50699624
Mail: dide1913@hotmail.com

Suppleanter

Johanne H. Kjeldstrøm
Mobil: 21427683
Mail: johanneclausen@hotmail.com

Peder Stilling                                                                                                 Mobil:61130969                                                                                                       Mail: pst@aabenraa.dk

Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754