Læreplaner

Dagligdagen i Kongehøjens Børnehave er præget af, at vi arbejder ud fra lovbestemte læreplaner.

I læreplanerne tages der afsæt i 6 kompetencer:

  •       krop og bevægelse
  •       den sproglige kompetence
  •       den sociale kompetence
  •       den personlige kompetence
  •       natur og naturfænomener
  •       kulturelle udtryksformer og værdier 

Desuden sættes der via læreplanerne fokus på særligt udsatte børn.

Læreplanerne for Kongehøjens Børnehave kan downloades i link til højre.

Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754