Læreplaner

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i børnehaven og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

I Kongehøjens Børnehave har vi udarbejdet læreplanen med følgende indhold:

  • et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i børnehaven
  • etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, f.eks. i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneiniteret leg
  • beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye brede læringsmål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund
  • etablering af en evalueringskultur i børnehaven

Læreplanerne for Kongehøjens Børnehave kan downloades i linket til højre.

Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754