Tabulex

I Kongehøjens Børnehave bruger vi det elektroniske afkrydsningssystem ”Tabulex”. Vi har valgt at bruge dette komme/gå program bl.a. for at lette de administrative opgaver for personalet og derved skabe mere tid til børnene.

Tabulex er et vigtigt redskab i vores arbejde.

Her deler vi informationer om dit barns hverdag, små fortællinger, og der vil løbende blive lagt ud billeder fra hverdagen.

Forældre kan desuden bruge Tabulex til at:

  •       skrive stamoplysninger
  •       melde ferie/fri
  •       melde syg
  •       skrive hvem der henter jeres barn, hvis I ikke selv gør
  •       skrive hvornår I henter
  •       skrive en besked til personalet

Personalet bruger bl.a. Tabulex til at:

  •       skrive nyheder på opslagstavlen
  •       lægge billeder og beskrivelser ind fra hverdagen
  •       skrive beskeder til enkelte forældre eller til alle på en gang
  •       tjekke hvilke børn, der er kommet/gået hjem 

Tjek Tabulex jævnligt. Her får I vigtige oplysninger.

Har I brug for hjælp til Tabulex, er I altid velkommen til at spørge personalet.

Ang Tabulex

Man kan først komme ind i systemet når barnet er oprettet hos os.
 
Første gang nye forældre logger på Tabulex gør det gøres via www.borneweb.dk og med NEM ID, hvorefter man laver sit eget login. 

Kontaktoplysninger:

Kongehøjens Børnehave
Sandved 45
6200 Aabenraa

Tlf.: 73768754
Mail: kwu@aabenraa.dk

 

 

Leder i Kongehøjens Børnehave:

Kirsten Wurlitzer
Tlf: 73768754 

Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754