Børnehavens værdier og mål

Kongehøjens Børnehave vil i samarbejde med forældrene, FDDB og Aabenraa kommune give børnene en sjov og tryg hverdag, således at de udvikler sig til harmoniske og selvstændige personligheder med et højt selvværd. Vi vil være en institution, hvor trivsel både blandt børn og personale vægtes højt og hvor lyst til læring er i højsæde.

Kongehøjens Børnehave skal kendes som en børnehave, hvor der er plads til alle uanset hvem man er og hvor man kommer fra.                                                                                        

I det daglige vægter vi legen højt. Derfor vil en stor del af børnenes læring foregå gennem leg. Vi har i børnehaven særlig fokus på ude liv, motorik og bevægelse, som kombineret med den styrkede pædagogiske læreplan, er fundamentet for det daglige pædagogiske arbejde.

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe et hus, hvor børn, forældre og ansatte trives og har det rart. Vi forventer af hinanden, at vi er imødekommende og lyttende, at vi gennem dialog kan møde hinanden og andre med anerkendelse, ligeværd og respekt for der igennem at give alle mulighed for at indgå i børnehavens forskellige fællesskaber.

Kontakt os gerne

 

En glad og tilfreds forældre udtaler

Kongehøjens Børnehave er et sted hvor mine børn har følt sig trygge og godt tilpas fra allerførste dag. Det er en børnehave med en stabil personalegruppe, som kender mine børn, som prioriterer at komme ud uanset vejret og i stor stil bruger den nærtliggende skov til sjove projekter og aktiviteter. En børnehave som har gjort mit ældste barn absolut klar til at klare næste skridt på vejen - skolelivet!!
Maibritt Sand Nielsen, mor til Malthe og Maja
Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754