Børnegrupper

Kongehøjens Børnehave er pt. normeret til 68 børn i alderen 3 – 6 år. Oftest er det således, at der er færrest børn i børnehaven lige efter sommerferien når de ældste børn har forladt børnehaven for at starte i skole. Fra efteråret og frem mod næste sommer vil børnetallet gradvis stige igen. 

Børnene er fordelt på 3 grupper: gul, grøn og lilla stue.

I Kongehøjens Børnehave er børnene aldersopdelte således at de 3-4 årige er fordelt på gul og grøn stue og de børn, der har alder til skolestart den næstkommende sommer går på lilla stue.

Vi arbejder og leger meget på tværs af grupperne. På den måde lærer barnet alle børn og voksne at kende, og der vil være mulighed for at skabe venskaber på tværs af grupperne.

Det, at børnene er aldersopdelte, betyder ikke at små og store børn ikke har mulighed for at være sammen. Der er rig mulighed for alle børn for at færdes i hele huset og børnene er dagligt på legepladsen samtidig.

Ved at aldersopdele børnene giver det os flere muligheder for at tilpasse aktiviteterne til de forskellige alderstrin og dermed til det enkelte barn.

 
 
 
Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754