Personale

Vi består af:

I Kongehøjens Børnehave er vi pt. 13 fastansatte. Udover det har vi i perioder studerende, vikarer, praktikanter, ansatte med løntilskud.

Børnene vil have nogle primærpædagoger tilknyttet på den enkelte stue. Både børn og forældre vil dog stifte bekendtskab med alle ansatte, da personalet har skiftende arbejdstider og det vil være forskelligt, hvem der åbner og lukker institutionen.

Udover det, har børnene mulighed for at færdes i hele huset og får derved kendskab til alle ansatte.

Kontaktoplysninger:

Kongehøjens Børnehave
Sandved 45
6200 Aabenraa

Tlf.: 73768754
Mail: kwu@aabenraa.dk

 

 

Leder i Kongehøjens Børnehave:

Kirsten Wurlitzer
Tlf: 73768754 

Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754