Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

I forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan skal der etableres en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Læreplanen skal evalueres mindst hver andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 
Evalueringen kan downloades her:
 
Kongehøjens Børnehave | Sandved 45, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 7376 8754